Anonieme deskundigen in het strafproces

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

74 Downloads (Pure)

Abstract

Het is mogelijk dat deskundigen alleen bereid zijn om mee te werken aan een opsporingsonderzoek als hun anonimiteit wordt gegarandeerd. Onduidelijk is of het mogelijk is om deskundigen die in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten onderzoek doen of advies geven anonimiteit aan te bieden. De mogelijkheden tot inschakeling van anonieme deskundigen in het strafproces worden in dit artikel verkend. Er wordt aandacht besteed aan het belang van de identiteit van de deskundige bij het beoordelen van zijn verklaringen, de mogelijkheden om anonieme deskundigen te benoemen en te horen, de mogelijkheden om anonieme deskundigenverslagen toe te voegen aan het procesdossier en de mogelijkheden om anonieme verklaringen van deskundigen te gebruiken als bewijsmiddel. Afgesloten wordt met een eerste aanzet voor een mogelijke procedure om anonieme deskundigen in te schakelen.
Original languageDutch
Pages (from-to)184-189
Number of pages6
JournalExpertise en Recht
Volume2021
Issue number5
Publication statusPublished - Oct-2021

Cite this