Architecture decisions: the next step

Uwe van Heesch

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

2338 Downloads (Pure)

Abstract

Software-architectuur is het resultaat van een set architectuurbeslissingen. Helaas ontbreekt het op dit moment aan een algemeen geaccepteerde aanpak voor het modelleren van deze beslissingen. Bestaande methodes houden bij de beschrijving van een beslissing niet met alle stakeholder-belangen rekening; ze ondersteunen het architectuurproces niet op optimale wijze en ze sluiten niet goed aan bij de rest van de architectuurdocumentatie, die doorgaans in meerdere architectural views wordt beschreven. Deze dissertatie rapporteert over meerdere empirische studies die gehouden zijn om het besluitvormingsproces in de praktijk beter te begrijpen. De kern is een framework voor architectuurbeslissingen, conform de conventies van de internationale architectuurbeschrijvingsstandaard ISO/IEC/IEEE 42010. Het framework bestaat uit vijf gerelateerde viewpoints, ieder gewijd aan verschillende stakeholder-belangen bij architectuurbeslissingen. De viewpoints kunnen individueel, of in combinatie, gebruikt worden om genomen architectuurbeslissingen in een softwareproject te beschrijven. Om erachter te komen of decision viewpoints ontwerpers kunnen ondersteunen bij het nemen van rationele beslissingen, hebben wij een vergelijkend multiple-case study met vier groepen senior software engineering-studenten uitgevoerd. De resultaten bevestigen dat studenten die decision views ontwikkelen volgens de viewpoint-definitie, meer systematisch mogelijke architectuuroplossingen verkennen en evalueren dan studentgroepen die het framework niet gebruiken. Tot slot bericht deze dissertatie over een lichtgewicht beslissings-centrische architectuur-evaluatiemethode, die viewpoints van het beslissingsframework gebruikt. De methode brengt de motivatie achter de belangrijkste architectuurbeslissingen die genomen zijn in een software-project aan het licht en evalueert deze, daarbij alle relevante forces die van invloed zijn geweest in beschouwing nemende.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
  • Avgeriou, Paris, Supervisor
Award date18-Dec-2012
Place of PublicationGroningen
Publisher
Print ISBNs9789036758964
Electronic ISBNs9789036759236
Publication statusPublished - 2012

Keywords

  • Proefschriften (vorm)
  • Decision support systems
  • Besluitvorming
  • Software
  • Computerarchitectuur
  • computerarchitectuur

Cite this