Asielgezinnen en kinderrechten. Het belang van het kind en het recht op ontwikkeling in de Nederlandse asielpraktijk

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

2254 Downloads (Pure)

Abstract

Het in 1995 door Nederland geratificeerde Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (hierna: IVRK of Kinderrechtenverdrag) stelt in artikel 3 dat het belang van het kind bij alle beslissingen door de overheid, instanties en volwassenen de eerste overweging behoort te zijn. Het IVRK is relevant voor tal van terreinen waarop de overheid optreedt. Zo speelt het verdrag een rol in het personen- en familierecht en het jeugdstrafrecht. Denk daarbij bijvoorbeeld aan situaties van kinderbescherming, wanneer de Raad voor de Kinderbescherming of de bureaus voor Jeugdhulp moeten optreden. In het Burgerlijk Wetboek komt het begrip ‘belang van de kinderen’ verschillende keren voor, bijvoorbeeld bij het uitspreken van een kinderbeschermingsmaatregel als Ontheffing (art. 1:266 BW) of Ontzetting (art. 1:269 BW). In de vreemdelingenwetgeving komt het begrip ‘belang van het kind’ echter niet aan de orde. Centrale vraag in dit artikel is of het IVRK en in het bijzonder ‘het belang van het kind en het recht op ontwikkeling’ voldoende tot uitdrukking komt in de Nederlandse vreemdelingenrechtelijke praktijk en hoe de (rechts)positie van asielkinderen kan worden verbeterd. We spitsen onze bijdrage toe op de positie van kinderen in gezinnen van asielzoekers.
Original languageDutch
Pages (from-to)772-785
Number of pages14
JournalJournaal Vreemdelingenrecht
Volume10
Publication statusPublished - 2007

Cite this