Assessment of the biliary tree

Karel Tim Buddingh

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

271 Downloads (Pure)

Abstract

Kleurstof verkleint kans op galwegletsel tijdens operatie Cholecystectomie, het operatief verwijderen van de galblaas, is een veel uitgevoerde ingreep. In een klein aantal gevallen treedt bij die ingreep letsel aan de galwegen op, met als gevolg extra operaties, een langere opnameduur en soms ook dure claims. Tim Buddingh onderzocht hoe de galwegen tijdens de operatie beter in beeld kunnen worden gebracht, zodat de kans op galwegletsel afneemt. Buddingh bracht eerst in kaart met welke veiligheidstappen Nederlandse chirurgen al werken. Hij ontdekte dat de zogenaamde ‘critical view of safety’ (CVS)-techniek breed wordt toegepast, in tegenstelling tot het ‘intra-operatief cholangiogram’ (IOC), het maken van röntgenfoto’s van de galwegen of galblaas tijdens de operatie. Artsen ervaren het toepassen van IOC volgens Buddingh als tijdrovend en moeilijk. Buddingh concludeert dat dit een zorgwekkende ontwikkeling is, omdat er bewijs is dat IOC de kans op galwegletsel verkleint. De promovendus onderzocht nieuwe manieren om de galblaas en galwegen in beeld te brengen. Een snellere, goedkopere en veilige techniek zou volgens hem ‘fluorescentiecholangiografie’ kunnen zijn, het inbrengen van een lichtgevende kleurstof in de galwegen. Buddingh pleit tot slot voor een routinematige toepassing van IOC, vergezeld van protocollen en trainingen, en voor het zo nauwkeurig mogelijk vastleggen van operatieve procedures met behulp van videobeelden en geluidsopnamen. Net als piloten kunnen chirurgen zo maximale transparantie geven over de beslissingen die ze nemen in de operatiekamer.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • University of Groningen
Supervisors/Advisors
  • Ploeg, R. J. , Supervisor
  • van Dam, Go, Co-supervisor
  • Nieuwenhuijs, Vincent B., Co-supervisor, External person
Award date15-May-2013
Publisher
Print ISBNs9789461917058
Publication statusPublished - 2013

Cite this