Bei Übernahme Korrektur? Aufnahme and Wandlung ägyptischer Tradition und das Alte Testament

Sirje Reichmann

  Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

  Abstract

  Deze studie onderzoekt de vorm van de afhankelijkheid van bepaalde teksten uit het Oude Testament van Egyptische literatuur. Uitgangspunt is, dat de 'Grote Zonnenhymne'van Echnaton Psalm 104 beïnvloed heeft, evenals de leer van Amenemope Spreuken 22,17-24,22. Ter verduidelijking van de complexe processen, die met een vertaling verbonden zijn, worden in het eerste deel drie Oud-oriëntaalse bi- resp. trilinugen met elkaar vergeleken, om een frame voor het probleem 'vertaling'in de Oud-oriëntaalse wereld te hebben.Bij een directe onderlinge afhankelijkheid van de onderzochte meertalige teksten wordt aangetoond, dat bij een vertaling in de Oud-oriëntaalse wereld aanpassingen en opvallende veranderingen plaats kunnen vinden.
  Original languageEnglish
  QualificationDoctor of Philosophy
  Awarding Institution
  • University of Groningen
  Supervisors/Advisors
  • Noort, Ed, Supervisor
  Award date26-Jun-2008
  Publisher
  Publication statusPublished - 2008

  Cite this