Ben ik te min? Aard, omvang en achtergronden van antisociaal gedrag aan het einde van de basisschool en het begin van het voortgezet onderwijs

Gerke Soepboer, René Veenstra, Frank C. Verhulst

Research output: Book/ReportReportProfessional

121 Downloads (Pure)

Abstract

Voor de ‘jeugdige veelpleger’ is veel aandacht. Opvattingen die in de media, door experts en in beleidsnota’s naar voren worden gebracht verwijzen naar een steeds jongere populatie delinquenten (Commissie Jeugdcriminaliteit, 1994; De Haan e.a., 1999). Deze vaak jonge kinderen, die antisociaal gedrag vertonen, veroorzaken voor de samenleving een grote last, zowel in financieel als in psychosociaal opzicht. Zo neemt de hulpverlening toe en op de langere termijn kan er bijvoorbeeld onveiligheid in eigen huis ontstaan. In Nederland geldt dat een twaalfminner nog niet strafbaar kan worden gesteld voor zijn daden. Een antisociale twaalfminner nu kan later echter wel tot een jeugdige veelpleger verworden. Door het vergroten van inzichten in de achtergronden van deze groep twaalfminners zouden gerichtere interventies in een vroeger stadium kunnen worden uitgevoerd om dit probleem en de daarmee gepaard gaande maatschappelijke lasten op termijn te doen afnemen. Uiteindelijk zou dit moeten leiden tot een preventieve werking op de ontwikkeling en uiting van antisociaal gedrag bij twaalfminners. Het huidige onderzoek tracht dan ook een bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke kennis over antisociaal gedrag bij twaalfminners in Nederland.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherWODC, Ministerie van Justitie
Number of pages63
Publication statusPublished - 2006

Cite this