Besluit van 23 april 2015, nr. DGB 2015/584M, Stcrt. 2015, 12171 m.n.t. I.J.J. Burgers

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Abstract

Het Besluit van 23 april 2015 geeft rechtszekerheid over toepassing van het nieuwe OESO-Commentaar, de Staatssecretaris acht zich voor ontslagvergoedingen tot 15 juli 2014 gebonden aan jurisprudentie, maar staat terugwerkende kracht wel toe voor beloningen voor voorbereiding van een optreden of wedstrijd die tot de persoonlijke werkzaamheden van een artiest of sporter behoren. In de bijdrage wordt de OESO-visie vergeleken met die van de Hoge Raad en wordt ingegaan op de vraag of het waarschijnlijk is dat gegeven het Besluit de Hoge Raad om zal gaan.
Original languageEnglish
Article number2015/211
Pages (from-to)4535 - 4541
Number of pages7
JournalBeslissingen in Belastingzaken, Nederlandse Belastingrechtspraak
Volume2015
Issue number2015/211
Publication statusPublished - 19-Oct-2015

Keywords

  • Commentaar op Besluit Staatssecretaris van Financien inzake de wijze waarop rekening moet worden gehouden met een wijziging van het OESO-Commentaar van 15 juli 2014 bij de belastingheffing over ontslagvergoedingen in een grensoverschrijdende situatie en bij het publieksgerichte optreden van artiesten en sportbeoefenaars

Cite this