Bijdrage tot de kennis van Constantijn Huygens' letterkundige opvattingen

Geert Jan Buitenhof

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

129 Downloads (Pure)

Abstract

Het spreekt vanzelf, dat dit proefschrift niet veer nieuws kan brengen, nadat reeds zooveel mannen van erkende bekwaamheid het hunne over Constantijn Huygens gezegd hebben. He! biedt hoogstens eenige aanvulling van materiaal voor de neg steeds ontbrekende biographie van onzen grooten zeventiende-eeuwer. De gegevens voor het eerste hoofdstuk, waarin enkele bijzonderheden over zijn opvoeding worden medegedeeid, waarop tet nu toe minder de aandacht gevestigd is, putte ik in hoofdzaak uit de onvoltooide autobiographie van 1631, die in 1897 door den heer Worp het Iicht heeft gezien, een belangwekkend werk, waarin Huygens veel aardigs heeft neergelegd en waarin veel wat in Huygens leefde een weerspiegeling vindt. ... Zie: Inleiding
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
  • Kluyver, Albert, Supervisor, External person
Award date19-May-1923
Place of PublicationGroningen
Publisher
Publication statusPublished - 1923

Cite this