Bijdrage tot het onvolwaardigenprobleem. Een onderzoek naar de sociale en economische positie des onvolwaardigen en arbeidsvolwaardigen in een omschreven gedeelte van ons land

Jan Sijbrandus Stratingh

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

101 Downloads (Pure)

Abstract

In de eerste afdeeling van dit proefschrift wordt de medisch-hygiënische facet van het onvolwaardigenprobleem besproken. Allereerst wordt er op gewezen, dat omtrent de definities van de begrippen onvolwaardigheid en arbeidsonvolwaardigheid allerminst eenheid van opvatting heerscht. Omdat rekening moet worden gehouden met de omstandigheid, dat alle categorieën van onvolwaardigen behalve speciale studie, ook speciale moeilijkheden en speciale mogelijkheden opleveren, wat de sociale bemoeiïngen betreft, is het noodzakelijk, dat alle onvolwaardigen worden ingedeeld in een viertal hoofdgroepen, n.l. A. de lichamelijk onvolwaardigen, B. de geestelijk onvolwaardigen, C. de door een langdurige lichaams- of geestesziekte onvolwaardig geworden personen, D. de ouden van dagen. ... Zie: Samenvatting
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Award date22-May-1946
Place of PublicationGroningen
Publisher
Publication statusPublished - 1946

Cite this