Biomarkers and assessment of drug efficacy in cardiovascular disease

Paul Arthur Smink

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

1285 Downloads (Pure)

Abstract

In de afgelopen jaren hebben verscheidene geneesmiddelenstudies, met als doel het onderzoeken of een nieuw geneesmiddel de incidentie van renale en cardiovasculaire complicaties verlaagt, geen beschermend effect kunnen aantonen. Deze resultaten werden niet verwacht, aangezien het nieuwe geneesmiddel wel een duidelijk effect had op een cardiovasculaire risicofactor zoals bloeddruk, cholesterol, of hba1c, het on-target effect. Een mogelijke verklaring is dat het nieuwe geneesmiddel ook effecten heeft op andere risicofactoren, de off-target effecten, die de uitkomst op lange termijn zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden. Indien men dan dus een uitspraak wil doen over het cardiovasculair beschermende effect van een geneesmiddel op lange termijn, dienen ook de off-target effecten in ogenschouw te worden genomen. In mijn proefschrift heb ik laten zien dat een bloeddrukverlagend geneesmiddel niet alleen een effect heeft op bloeddruk, maar ook op andere risicofactoren die de uitkomst op lange termijn zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden. Hieruit volgend is een zogenaamde Parameter Response Efficacy (PRE) score gemaakt die al deze effecten integreert om zodoende een schatting te maken van het geneesmiddeleffect op lange termijn. Ik heb laten zien dat een PRE score, gebaseerd op multipele risicofactoren een significant betere schatting maakt in vergelijking met schattingen gebaseerd op een enkele risicofactor. Deze resultaten kunnen interessant zijn voor regulators als het gaat om het maken van een gegronde beslissingen of een nieuw geneesmiddel de potentie heeft de markt te halen. Daarnaast kan toepassing van de PRE score de arts-patiënt dialoog verbeteren wat betreft evaluatie van het beoogde geneesmiddeleffect op lange termijn.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
 • Bakker, Stephan, Supervisor
 • Lambers Heerspink, Hiddo, Supervisor
 • de Zeeuw, A., Supervisor, External person
Award date8-May-2013
Place of PublicationGroningen
Publisher
Print ISBNs9789036761734
Electronic ISBNs9789036761727
Publication statusPublished - 2013

Keywords

 • Proefschriften (vorm)
 • Protei͏̈nurie
 • Nierfunctie
 • Renine angiotensine systeem
 • ACE-remmers
 • Risico's
 • Hart- en vaatziekten
 • Biologische markers
 • cardiologie
 • farmacologie (geneeskunde)

Cite this