Blue Zone Bus: Een haalbaarheidsstudie

Maud Groot Beumer, Attie Corjanne Schout, Geesje Dijkstra (Editor)

Research output: Book/ReportReportProfessional

186 Downloads (Pure)

Abstract

Het rapport dat voor u ligt is geschreven in het kader van het Honours Master Programme ‘Leadership: Making the difference’ van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit is een interfacultair programma waarin studenten naast hun reguliere masteropleiding kennis maken met diverse aspecten van leiderschap. Het Honours Master Programme is op te delen in drie even zwaar wegende delen: (1) de masterclasses en de workshop, (2) het Leadership Lab en (3) het Masterwork. In het eerste deel wordt gefocust op verschillende leiderschapsvormen en -vaardigheden. Voor het tweede deel, het Leadership Lab, kunnen de studenten zich inschrijven voor één van de vele (onderzoeks)projecten die door de universiteit zijn voorgesteld. Het derde en laatste deel van het Honours Master Programme, het Masterwork, is een project dat de studenten zelf bedenken, ontwerpen en uitvoeren.
Wij zijn Attie Schout en Maud Groot Beumer. Attie is studente Staats- en Bestuursrecht en Maud studeert Sociale Psychologie. Voor het Leadership Lab hebben wij beide gekozen voor het Blue Zone Bus project van Jenny Oudman onder leiding van dr. Geke Dijkstra. Attie vindt voeding en hoe men gezond kan leven al lange tijd erg interessant en is hier ook persoonlijk mee bezig. Verder vindt ze het een leuke uitdaging om zich buiten haar ‘rechten-comfort zone’ te begeven. Maud vindt hoe mensen gezond kunnen leven ook interessant en werd daarnaast tot dit project aangetrokken omdat ze hier haar kennis van psychologische processen kan toepassen. Dit maakt dat wij elkaar goed aanvullen gedurende het project. Omdat we graag een completer eindproduct aan Jenny Oudman willen overhandigen, hebben we ervoor gekozen om behalve ons Honours Leadership Lab ook ons Honours Masterwork in het kader van de Blue Zone Bus uit te voeren. Deel 1 van dit rapport is een uitwerking van het Honours Leadership Lab en Deel 2 is een uitwerking van het Honours Masterwork.
Graag willen wij bij deze Annemieke Visser, Klaske Wynia, Jasper Eijsink, Tom Steffens, Jacco Hiemstra, Josine van ’t Klooster, Hannie Poletiek en de buurtbewoners en maatschappelijk werkers van de Rivierenbuurt Groningen hartelijk bedanken voor hun tijd, enthousiasme en advies. Ook willen we Daan Bultje bedanken voor het delen van zijn inzichten en zijn bereidheid interessante personen uit zijn netwerk aan ons voor te stellen. Bovenal willen wij Jenny Oudman en Geke Dijkstra bedanken voor hun goede begeleiding en voor de gezellige meetings waar ook wel eens over Hugh Grant werd gepraat in plaats van over de Blue Zone Bus.. (;
We vonden het beide erg interessant, leerzaam, maar vooral heel leuk om nauw samen te werken met iemand die een andere opleidingsachtergrond heeft. Onze manier van denken werd door de ander in een ander perspectief gezet, waardoor we zelf ook weer nieuwe inzichten kregen. We hebben met veel plezier aan dit project gewerkt en hopen dat u, de lezer, ons rapport met net zo veel plezier zal lezen.
Attie Schout en Maud Groot Beumer
Original languageDutch
PublisherScience Shop, University of Groningen
Number of pages90
Publication statusPublished - 26-Jun-2017

Cite this