Borstvoeding in Nederland

E.J. Kools, S.A. Reijneveld, C. Thijs

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

1111 Downloads (Pure)

Abstract

In dit artikel wordt een overzicht gegeven over borstvoeding in Nederland, de determinanten van het starten en continueren van borstvoeding, en de mogelijkheden ter bevordering en ondersteuning van borstvoeding. In Nederland krijgt slechts een minderheid van de zuigelingen zes maanden borstvoeding volgens de aanbeveling van de WHO. Aanzienlijke gezondheidswinst is nog te boeken door een toename van de duur. Kennis van determinanten is belangrijk voor het ontwikkelen van effective interventies om borstvoeding te bevorderen. Nederlandse interventieonderzoeken laten geen grote effecten op de duur van de borstvoeding zien. Verbetering van de kwaliteit van zorg vergt een goede ketenzorg. Het is wenselijk nieuwe programma's te ontwikkelen gebaseerd op bekende determinanten van borstvoeding en andere benaderingen te ontwikkelen en onderzoeken. Monitoring en een goede evaluatie van de resultaten van deze programma's zijn een vereiste.
Original languageEnglish
Pages (from-to)269-277
Number of pages9
JournalTSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Volume84
Publication statusPublished - 2006

Cite this