Brain drain of brain gain? Hoger opgeleiden in grote steden in Nederland

Translated title of the contribution: Brain drain or brain gain? Higher educated in large cities in the Netherlands

Research output: Book/ReportReportProfessional

1359 Downloads (Pure)

Abstract

Voor u ligt de eindrapportage van het Nicis onderzoeksproject ‘Hoger opgeleiden in grote steden in Nederland; Brain drain of brain gain?’. Gemeenten in Nederland maken zich zorgen over de mate waarin ze afgestudeerden voor de eigen arbeids- en woningmarkt kunnen behouden. Er is zowel vanuit de wetenschap als de beleidspraktijk veel aandacht voor de rol van hoger opgeleiden in de stedelijke en regionale ontwikkeling. Aan de aanwezigheid van hoger opgeleiden worden positieve effecten toegeschreven op de regionale en stedelijke economische groei. Hoger opgeleiden dragen kennis en lerend en creatief vermogen met zich mee. Dit heeft directe positieve effecten op de arbeidsproductiviteit van andere hoger opgeleiden, maar ook op andere groepen in de arbeidsmarkt, zoals lager opgeleiden. Naast deze productiviteitseffecten zijn er ook consumptie-effecten: hoger opgeleiden zorgen voor draagvlak voor stedelijke voorzieningen.
Translated title of the contributionBrain drain or brain gain? Higher educated in large cities in the Netherlands
Original languageDutch
Publishers.n.
Number of pages0
Publication statusPublished - 2011

Keywords

  • brain drain
  • migratiestromen
  • arbeidsmarkt
  • arbeidsmigratie
  • Hoger opgeleiden

Cite this