Breng een teststrip aan in de meter. Een communicatiekundige analyse van instructiefilms voor geneesmiddelen

Jitske Hoornveld, Saskia Visser

Research output: Book/ReportReportProfessional

151 Downloads (Pure)

Abstract

Om optimaal te werken moeten geneesmiddelen op de juiste manier ingenomen worden. Dat is voor tal van medicijnen nog niet zo gemakkelijk, denk maar aan insuline- spuiten en inhalatie-medicamenten tegen astma. Daarom is een goede instructie en informatievoorziening van groot belang. Dit kan bijvoorbeeld via gedrukte bijsluiters, mondelinge uitleg maar ook via audiovisuele middelen, zoals een geneesmiddeleninstructiefilm. Deze laatste vorm wordt steeds populairder door de gebruiksmogelijkheden via internet. In het kader van een masteronderzoek Communicatie- en Informatiewetenschappen is een corpus van 25 filmpjes van verschillende aanbieders samengesteld en onderzocht. Dit rapport is een sterk verkorte, praktische versie van de uiteindelijke scriptie, zodat de resultaten toegankelijk worden voor een breed publiek. Aandachtspunten voor apothekers en makers van geneesmiddelenfilms Het rapport geeft inzicht in hoe geneesmiddelenfilms gebruikt kunnen worden, geeft voorbeelden van hoe deze films eruit zien en opgebouwd zijn en waar er mogelijk begripsproblemen zouden kunnen ontstaan. Daarnaast geeft het rapport aandachtspunten voor het beoordelen van de geneesmiddelenfilms. Deze aandachtspunten kunnen gebruikt worden door filmmakers om hun films te verbeteren. Maar ook door apothekers die deze films willen gebruiken bij de voorlichting aan hun patiënten. Tot slot biedt het rapport aanknopingspunten voor de toekomst van de instructiefilm voor geneesmiddelen, zowel voor nader onderzoek als voor de benutting ervan voor verschillende doelgroepen.
Original languageDutch
Publishers.n.
Number of pages18
Publication statusPublished - 2013

Cite this