Case note: ECLI:EU:C:2019:114

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Abstract

Vetsch is een Oostenrijkse vennootschap die een transportactiviteit uitoefent. Vetsch heeft als vertegenwoordiger van twee Bulgaarse vennootschappen bij het douanekantoor aangiften ingediend voor het in het vrije verkeer brengen van uit Zwitserland afkomstige goederen. Vetsch heeft zich bij de invoer op het nultarief beroepen in verband met een op de invoer volgende intracommunautaire levering. Het douanekantoor heeft Vetsch nadien alsnog aansprakelijk gehouden voor de btw omdat in de aangiftes niet was voldaan aan de voorwaarden voor de gevraagde vrijstelling. De verwijzende rechter vraagt zich af of het nultarief aan de importeur kan worden onthouden wanneer de ontvanger van de daaropvolgende intracommunautaire levering fraudeert. Daarnaast vraagt deze rechter zich af of hierbij nog van belang is of de ontvanger al op het tijdstip van de intracommunautaire overbrenging voornemens was belastingfraude te plegen. Het HvJ overweegt dat de invoer en de levering ten aanzien waarvan fraude is gepleegd los staan van elkaar. Omdat vaststaat dat de fraude geen betrekking heeft op de overbrenging waarvan de toepassing van de btw-vrijstelling bij invoer afhankelijk is, kan de vrijstelling niet aan de importeur worden ontzegd. Dit omdat niets erop wijst dat de importeur wist of behoorde te weten van de fraude van de Bulgaarse ontvangers. Het HvJ verklaart de tweede vraag niet-ontvankelijk omdat zij hypothetisch van aard is. Uit het dossier blijkt namelijk dat het voornemen van de Bulgaarse ontvangers om fraude te plegen niet aannemelijk is gemaakt.
Original languageDutch
Number of pages1
JournalNederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Publication statusPublished - 11-Apr-2019

Court cases

TitleVetsch Int. Transporte: nultarief voor importeur die niet wist of behoorde te weten van latere fraude
CourtArrest van het Hof
Date of judgement14/02/2019
ECLI IDECLI:EU:C:2019:114
Case numberC-531/17

Cite this