Communication in English Reading Groups

Dardo Zijlstra

Research output: Book/ReportReportProfessional

268 Downloads (Pure)

Abstract

De Stichting Senia is een organisatie die leesgroepen in heel Nederland opgericht heeft en deze groepen ondersteunt. De service die Senia aan haar leden biedt bestaat o.a. het jaarlijks beschikbaar stellen van leeslijsten en discussiehandleidingen voor alle aanbevolen boeken. De leesgroepen van Senia die Engelse literatuur lezen en deze boeken ook bediscussiëren in het Engels zijn relatief jong. Daarom heeft Senia de Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar deze Engelse leesgroepen. Zijn de leden tevreden over de geboden service (leeslijsten en leeswijzers) en hoe ervaren ze de deelname aan en de kwaliteit van de groepsdiscussies? Onderzoek In dit onderzoek is via een enquête en observaties gekeken naar wie de leden van deze Engelse leesgroepen zijn en wat hun verwachtingen zijn van de leesgroep. Daarnaast is er geïnventariseerd hoe tevreden de leden zijn over de leeswijzers en het aanbod van boeken. En tot slot is onderzocht in hoeverre hun taalvaardigheid in het Engels een rol speelt bij de deelname aan de groepsdiscussies. Na een analyse van de resultaten worden ook aanbevelingen gedaan voor de ondersteuning van de Engelse leesgroepen door Senia.
Original languageEnglish
Publishers.n.
Number of pages54
Publication statusPublished - 2013

Keywords

  • taalvaardigheid
  • discussie
  • Engels
  • literatuur
  • leesgroepen

Cite this