Conflicting interests in corporate regulation: an exploration of the limits of the interactionist approach to legislation in employee participation and corporate governance

Jellienke Nassima Stamhuis

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

249 Downloads (Pure)

Abstract

Tot het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw werd de rechtstheorie gedomineerd door het klassieke instrumentalistische model van centrale sturing door middel van wetgeving. Dit instrumentalistische model beschrijft dat de wetgever eenzijdig beleidsdoeleinden vaststelt en in regelgeving expliciteert. Inmiddels is dit model zowel in theorie als in praktijk achterhaald geraakt. Tegenwoordig wordt regelgeving steeds meer overgelaten aan het te reguleren sociale veld, waardoor voor burgers een actievere rol is weggelegd in het reguleringsproces. ... Zie: Samenvatting
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • University of Groningen
Supervisors/Advisors
  • Westerman, Pauline, Supervisor
  • van der Burg, W., Supervisor, External person
  • Timmerman, L., Supervisor, External person
Award date19-Dec-2006
Place of PublicationGroningen
Publisher
Print ISBNs90-367-2883-5
Publication statusPublished - 2006

Cite this