Content zijn met de vermogenspositie. Een handleiding bij het bepalen van een goede uitgangspositie van het vermogen van de Stichting Catent

F.T. Lubbers

Research output: Book/ReportReportProfessional

399 Downloads (Pure)

Abstract

Catent is een stichting voor primair onderwijs. De 32 scholen van de stichting liggen verspreid over vier provincies binnen de driehoek Steggerda (Friesland), Weiteveen (Zuid-Oost Drenthe) en Ermelo (Gelderland). Sinds 2006 wordt het primair onderwijs gefinancierd volgens de lumpsum systematiek. Sinds die tijd zijn besturen voor het eerst verplicht om financiële jaarverslagen te maken voor het ministerie van OCW. Deze zijn in principe openbaar. De Algemene Onderwijs Bond heeft in april 2008 alle financiële jaarverslagen van 2006 toegankelijk gemaakt voor het grote publiek. Door de persaandacht hiervoor heeft de maatschappelijke discussie over de reserves van scholen een impuls gekregen. Het bestuur van Catent wil de stichting financieel gezond houden maar tegelijkertijd ook ondernemend bezig zijn. Geld is een middel om goed onderwijs te realiseren en in de toekomst mogelijk ook om andere maatschappelijke doelen zoals kinderopvang en buitenschoolse opvang na te kunnen streven. In de maatschappelijke discussie over reserveposities wil het CvB van Catent een weloverwogen standpunt innemen en daar ook naar handelen. De vraag die de stichting Catent daarom stelt, is: Welke vermogenspositie moeten wij als stichting hanteren en wat zijn de daarbij behorende overwegingen, randvoorwaarden, en voor- en nadelen. De route die in dit onderzoek wordt gevolgd, ziet er als volgt uit: 1. schetsen van een gestructureerd organisatie-profiel van de organisatie Catent 2. koppelen van dit profiel aan de theorie van KSF en KPI 3. financiën en bijbehorende randvoorwaarden en eigenschappen van Catent en het PO uiteenzetten 4. financiële risico’s kwalitatief in kaart brengen 5. relatie leggen tussen organisatiespecifieke KSF en KPI en financiën/financiële risico’s
Original languageDutch
PublisherRijksuniversiteit Groningen
Number of pages47
Publication statusPublished - 2009

Cite this