Correction: Structural and Functional Insights into an Archaeal Lipid Synthase

Sixue Ren, Niels A W de Kok, Yijun Gu, Weizhu Yan, Qiu Sun, Yunying Chen, Jun He, Lejin Tian, Ruben L H Andringa, Xiaofeng Zhu, Mei Tang, Shiqian Qi, Heng Xu, Haiyan Ren, Xianghui Fu, Adriaan J Minnaard, Shengyong Yang, Wanjiang Zhang, Weimin Li, Yuquan WeiArnold J M Driessen, Wei Cheng

Research output: Contribution to journalErratum

1 Citation (Scopus)
44 Downloads (Pure)
Filter
Article

Search results