COVID-related school absence in prmary school: considerations of parents and the role of preventive child health care

Tessa de Wit*, Djoeke Wolff, Jossy van den Boogaard, Menno Reijneveld

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

9 Downloads (Pure)

Abstract

Inleiding: Na de heropening van de scholen per 11 mei 2020 bleef 3–5 % van alle leerlingen thuis vanwege COVID-19. Vraagstelling van dit onderzoek was wat de afwegingen zijn van ouders om hun kind thuis te houden, en welke rol de jeugdgezondheidszorg (JGZ) hierbij speelt.
Methode: Kwalitatief onderzoek bestaande uit semigestructureerde interviews met vijf schoolmedewerkers (van drie reguliere basisscholen en twee speciaal (basis)onderwijsscholen) en ouders van vier gezinnen die hun kind(eren) thuis hebben gehouden, in Groningen. De interviews zijn thematisch geanalyseerd.
Resultaten: De gepercipieerde risico’s voor de gezondheid van een van de gezinsleden was de meest voorkomende reden om een kind niet naar school te laten gaan. Andere redenen waren zorgen over de gezondheid van het kind zelf en een algemene angst voor het virus, zonder dat er gezinsleden waren die binnen de risicogroepen vielen. De JGZ is nauwelijks bij de afweging van ouders betrokken geweest.
Conclusie: Dit onderzoek naar COVID-19-gerelateerd schoolverzuim op basisscholen laat zien dat ouders angstig zijn vanwege de gezondheidsrisico’s voor hun gezin, ook in een regio met een lage besmettingsgraad, zoals Groningen in de eerste COVID-19-golf. De rol die de JGZ voor scholen en ouders kan spelen was in deze fase van de epidemie onvoldoende bij hen bekend.
Translated title of the contributionCOVID-related school absence in prmary school: considerations of parents and the role of preventive child health care
Original languageDutch
Pages (from-to)37-41
Number of pages5
JournalTijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg
Volume53
Issue number2-3
DOIs
Publication statusPublished - May-2021

Keywords

  • Prevention; Offspring; Anxiety; Depression; Parent; Participation; Qualitative Research

Cite this