De arbeidsmarkt op! Een onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van PRO en REC-leerlingen

Dirk Minnema

Research output: Working paperAcademic

681 Downloads (Pure)

Abstract

..Staatssecretaris Van Hoof (SZW) wil dat mensen die werken via de sociale werkvoorziening, vaker (begeleid) aan de slag gaan in een gewoon bedrijf in plaats van in een apart bedrijf van de sociale werkvoorziening. [1] .. ..Terugdringen van schooluitval is een speerpunt van het Landelijk Beleidskader Onderwijsachterstanden. In dit verband heeft minister van der Hoeven onlangs in Brussel beloofd het aantal drop outs met een derde te reduceren [2] … Bovenstaande passages illustreren de aandacht die er momenteel vanuit Den Haag is voor de reïntegratie van mensen met een handicap, de bestrijding van schooluitval en de aanpak van de jeugdwerkloosheid. Veel jongeren die school verlaten zonder een startkwalificatie krijgen een zwakke positie op de arbeidsmarkt.Oorzaken die ten grondslag liggen aan schooluitval zijn ondermeer problemen in de psychosociale, sociaal-maatschappelijkesfeer en beperkte cognitieve vaardigheden [3] In de provincies Groningen en Drenthe worden sinds 1989 de projecten Symbiose en Opslag uitgevoerd. Deze projecten hebben tot doel jongeren met een licht verstandelijke beperking met behulp van een aangepaste erkende beroepsopleiding een goede kans te bieden op een plek op de arbeidsmarkt. De projecten zijn het resultaat van een samenwerking tussen PrO-REC-scholen (scholen voor Praktijk Onderwijs en Regionale Expertise Centra) , reintegratiebedrijven en uitkeringsinstantie UWV. De coordinatie is in handen van het Regionaal Bureau Onderwijs (RBO) in Groningen. Uit het bovenbeschreven samenwerkingsverband kwam de wens naar voren beter zicht te krijgen op de impact en de bestendigheid van de projecten: zolang leerlingen deelnemen aan de projecten heeft men goed zicht op hun situatie, maar na afronding van het geheel, het moment van uitstroom, verliest men oud deelnemers uit het zicht. In het licht van bovenstaande is dit uitstroomonderzoek uitgevoerd. De centrale vraag in dit onderzoek luidde: Hoe verhoudt zich de arbeidsmarktpositie van oud-Symbiose en Opslagdeelnemers tot die van jonggehandicapten die niet deelgenomen hebben aan de projecten. In dit onderzoek, dat uitgevoerd is door student Small Business and Entrepreneurship Dirk Minnema, is naast de positie van de oud-deelnemers(werknemers) aandacht voor de werkgevers die hen in dienst hebben (gehad). De resultaten laten zien dat oud-deelnemers een behoorlijk sterkere positie op de arbeidsmarkt hebben. Bondig geformuleerd: Symbiose en Opslag werkt! -------------------------------------------------------------------------------- [1] http://www.regering.nl/actueel/nieuwsarchief/2004/09September/30/0-42-1_42-49079.jsp [2] http://www.onderwijsachterstanden.nl/vsv.php/praktijkvoorbeelden/doengemveg001.html [3] Minister van der Hoeven in een brief aan de kamer van 19 april 2005
Original languageDutch
PublisherWetenschapswinkel Economie en Bedrijfskunde
Number of pages98
Publication statusPublished - 2005

Cite this