De geboorte van Alexander de Grote: de astrologisch-magische capita 1,2,3,4,12 van het eerste boek van de Griekse Alexanderroman recensio a

Enno Willem Tiemersma

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

3876 Downloads (Pure)

Abstract

De Griekse Alexanderroman, het onderwerp van dit onderzoek is een merkwaardig boek. Er is behalve de bijbel waarschijnlijk geen boek in zoveel talen vertaald en over zo'n groot gebied verspreid als de Alexanderroman. Zowel op de oosterse als de westerse volkeren hebben het leven en de daden van Alexander de Grote zo'n invloed uitgeoefend dat sommige van deze volkeren hem als het ware hebben geannexeerd. De Perzen maakten in hun versie een halve Pers van hem, de Egyptenaren een halve Egyptenaar en tijdens de Middeleeuwen zag het westen hem als een christelijk ridder. Al veel eerder echter, in de periode vlak na zijn dood, ontstond een beeld van Alexander de Grote dat met het vorderen van de tijd steeds minder beantwoordde aan de historische realiteit. Reeds vroeg, misschien zelfs wel tijdens zijn leven, deden verhalen de ronde als zou Alexander niet de zoon zijn van Philippos van Macedonië, maar van een god die o.a. in de gedaante van een slang aan Olympias zou zijn verschenen. In deze zelfde sfeer ontstonden overleveringen over de verwantschap van Alexander met Herakles en Dionysos. Deze overleveringen hebben, in welke vorm dan ook, invloed uitgeoefend op legende-vorming rond andere personen, zoals op de legenden rond Scipio Maior en Octavianus (keizer Augustus). Julius Caesar moet Alexander de Grote als maatstaf voor zijn eigen prestaties hebben beschouwd. Volgens Suetonius1 moet hij bij het zien van het Alexanderbeeld in de Heraklestempel te Gades in Spanje hebben verzucht dat hij nog niets gepresteerd had op een leeftijd dat Alexander de wereld al had veroverd. Marcus Antonius zou zich in navolging van Alexander de Grote reeds een wereldheerser gevoeld hebben voordat hij in de beslissende slag bij Actium door Octavianus verslagen werd. De latere keizers Caracalla en Alexander Severus beweerden dat zij reïncarnaties waren van Alexander de Grote. We weten niet welke overleveringen rond Alexander de Grote aan bovengenoemde prominente personen bekend waren, maar men mag aannemen dat Alexander de Grote in hun tijd al een zeer geromantiseerde, zo niet bijna vergoddelijkte persoon is geweest.
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
  • Aerts, Willem, Supervisor
Award date29-May-1995
Place of PublicationGroningen
Publisher
Publication statusPublished - 1995

Cite this