De invloed van contractuele en relationele aspecten op stakeholdermanagement: Een casusstudie van de A9 en A16 DBFM-infrastructuurprojecten

Sander Philips, Bert de Groot, Stefan Verweij

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

139 Downloads (Pure)
Filter
Active

Search results