De kwaliteit van leven van visueel beperkte ouderen

[No Value] Suzanne van Calker

Research output: Book/ReportReportProfessional

772 Downloads (Pure)

Abstract

Samenvatting Visuele beperkingen komen veel voor onder ouderen en als gevolg van de vergrijzing zal het aantal visueel beperkte ouderen in Nederland de komende decennia nog verder toenemen. Uit onderzoek is gebleken dat ouderen met een visuele beperking over het algemeen een lagere kwaliteit van leven ervaren. Verschillende onderzoeken beschrijven de determinanten van de kwaliteit van leven van deze groep ouderen, maar gaan daarbij niet in op de unieke bijdragen van de verschillende determinanten. Dit onderzoek was er op gericht om daar meer inzicht in te krijgen. Ten eerste is onderzocht hoe hoog de kwaliteit van leven is van visueel beperkte ouderen. Daarnaast is onderzocht wat de invloed en bijdrage is van de gezondheid en het psychosociale welbevinden op de kwaliteit van leven van visueel beperkte ouderen. Hierbij is steeds onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Voor dit onderzoek is een secundaire analyse uitgevoerd op de gegevens die verkregen zijn tijdens het in 2007 uitgevoerde onderzoek naar de maatschappelijke participatie van visueel beperkte ouderen. Tijdens dat onderzoek zijn er veel data verkregen over de kwaliteit van leven van visueel beperkte ouderen die tot nu toe ongebruikt waren gebleven. Uit de resultaten van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat visueel beperkte ouderen hun kwaliteit van leven als ruim voldoende beoordelen, maar dat ze wel een negatieve impact ervaren van hun visuele beperking. Er waren geen significante verschillen tussen mannen en vrouwen in de beoordeling van de kwaliteit van leven. De factoren die de kwaliteit van leven konden voorspellen verschilden echter wel tussen mannen en vrouwen. Bij de totale populatie kon de kwaliteit van leven voorspeld worden uit de algemene gezondheid, de mentale gezondheid, problemen met zelfredzaamheid en de acceptatie van de visuele beperking. Bij mannen kon deze voorspeld worden uit de problemen met zelfredzaamheid, sociale steun, de mate van tevredenheid met de ontvangen sociale steun en het gevoel van eigenwaarde en bij vrouwen bleek alleen de omvang van het sociale netwerk een goede voorspeller te zijn van de kwaliteit van leven.
Original languageDutch
Place of PublicationGroningen
Publishers.n.
Number of pages28
Publication statusPublished - 2011

Cite this