De (onmiddellijke) voorzieningen van de enquêteprocedure

Floor Eikelboom

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

3988 Downloads (Pure)

Abstract

Dit boek bespreekt de (onmiddellijke) voorzieningen die de Ondernemingskamer kan treffen in het kader van de enquêteprocedure. Het staat uitvoerig stil bij de context waarin (onmiddellijke) voorzieningen ingrijpen: de binnen de rechtspersoon geldende regels, de internationale regelgeving waarin deze is ingebed en de binnen de rechtspersoon geldende belangen. Aan de hand daarvan wordt in geanalyseerd welke (rechts)gevolgen (onmiddellijke) voorzieningen kunnen hebben en hoe kan worden bepaalde welke (onmiddellijke) voorzieningen opportuun zijn. Tevens komt aan de orde wat de (rechts)gevolgen zijn als een beschikking waarin (onmiddellijke) voorzieningen zijn getroffen, wordt vernietigd.
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • University of Groningen
Supervisors/Advisors
  • Willems, Jan, Supervisor
  • van Olffen, M., Supervisor, External person
  • Wissink, Mark, Assessment committee
  • Assink, B.F., Assessment committee, External person
  • van Solinge, G., Assessment committee, External person
Award date26-Jun-2017
Place of Publication[Groningen]
Publisher
Print ISBNs978-90-13-14443-7
Electronic ISBNs978-90-14444-4
Publication statusPublished - 2017

Cite this