De ontwikkeling van prikkelverwerking bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis en de invloed van hulp en begeleiding gedurende het leven.

Research output: Book/ReportReportProfessional

3723 Downloads (Pure)

Abstract

Samenvatting
In dit onderzoek is onderzocht hoe prikkelverwerking zich ontwikkelt bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en wat de invloed is van hulp en begeleiding op de prikkelverwerking. Volwassenen met ASS en hun ouders hebben beide een vragenlijst voor verschillende leeftijdscategorieën ingevuld (respectievelijk AASP en SSP). In deze vragenlijsten staan vier prikkelverwerkingspatronen centraal: (1) gebrekkige registratie, (2) prikkels zoekend, (3) sensorische gevoeligheid en (4) prikkels vermijdend. Daarnaast is er bij de mensen met ASS een interview afgenomen om te onderzoeken wat de invloed is van hulp en begeleiding op de prikkelverwerking. Er is geen eenduidig antwoord te geven over de ontwikkeling van prikkelverwerking. Uit de AASP blijkt dat de prikkelverwerking niet significant verandert gedurende het leven. Er is echter wel een toename in gebrekkige registratie en een afname in sensorische gevoeligheid zichtbaar. Uit de SSP blijkt echter dat er een significante afname is in de gebrekkige registratie. De hoeveelheid hulp lijkt weinig tot geen invloed te hebben op de prikkelverwerking. Opvallend is dat deelnemers die momenteel geen hulp krijgen minder problemen hebben met sensorische gevoeligheid dan de deelnemers die weinig hulp krijgen.Abstract
This study assessed the development of sensory processing in adults with ASD and the influence of assistance and guidance during their lifetime. Questionnaires (AASP and SSP) were used to assess the development of sensory processing. In addition, interviews were used in order to assess the influence of assistance and guidance during their lifetime. The Adults with ASD and their parents have filled in the questionnaires regarding different age categories, respectively AASP and SSP. In both questionnaires were four patterns of sensory processing included: (1) low registration, (2) sensory seeking, (3) sensory sensitivity and (4) sensory avoiding. Results from the AASP demonstrated that sensory processing not significantly differs over their lifetime. However, there was an increase in low registration and a decrease in sensory sensitivity. In contrast, results from the SSP demonstrated a significant decrease in low registration during lifetime. The amount of assistance might have little or no impact on the sensory processing. It is remarkable that adults who have no assistance and guidance might have less problems with sensory sensitivity in comparison to adults who have less assistance and guidance.
Original languageDutch
Place of PublicationGroningen
PublisherScience Shops RUG
Number of pages83
Publication statusPublished - 1-Nov-2015

Cite this