De planning van ontgrondingen

  Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

  1472 Downloads (Pure)

  Abstract

  Dit onderzoek is gericht op de afstemming van vraag en aanbod van oppervlaktedelfstoffen. De afstemmingsproblematiek wordt geanalyseerd vanuit een perspectief van planning en besluitvorming. Doel van deze studie is het verkrijgen van nieuwe inzichten om de planning van ontgrondingen op rijksniveau beter te laten verlopen en te onderbouwen. Daarbij wordt primair gekeken naar de verticale coordinatie en afstemming van de planningsproblematiek tussen het rijk en de provincies. Hierbij komen zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten aan bod.De aandacht gaat vooral uit naar oppervlaktedelfstoffen met een zogenaamde regionale schaarste. Regionale schaarste wordt omschreven als het relatieve gebrek aan een oppervlaktedelfstof in een bepaald gebied, in het licht van de op basis van de eigen behoefte van een gebied gegenereerde vraag naar deze delfstof. ...Zie: Samenvatting
  Original languageDutch
  QualificationDoctor of Philosophy
  Awarding Institution
  • University of Groningen
  Supervisors/Advisors
  • Voogd, Jan, Supervisor
  Award date13-Jan-2000
  Place of PublicationGroningen
  Publisher
  Print ISBNs9071791643
  Publication statusPublished - 13-Jan-2000

  Keywords

  • proefschrift (vorm)
  • ontgronding
  • planologie
  • Nederland
  • zandwinning
  • prognosemodel
  • oppervlaktedelfstoffen
  • verdeelmodel
  • regressieanalyse
  • regressiemodel
  • industriezand
  • beton- en metselzand
  • asfaltzand
  • structuurschema
  • ontgrondingenwet
  • ontgrondingenbeleid
  • bouwgrondstoffenwet
  • dematerialisatie
  • duurzaam bouwen
  • bouwgrondstoffenvoorziening
  • equivalent verbruik
  • landelijke beleidsnota
  • ontgrondingenplan
  • oppervlaktedelfstoffenwinning
  • oppervlaktedelfstoffenvoorziening
  • regionale schaarste
  • structuurschema oppervlaktedelfstoffen
  • taakstelling
  • winrechten
  • winplaatsen
  • wintempo
  • winzone
  • winplaats
  • bottom-up
  • top-down
  • cementbeton
  • correlatiecoëfficient
  • delphi techniek
  • E-F-verbruik
  • grind
  • hergebruik
  • houtskeletbouw
  • kalkzandsteenzand
  • LCA
  • m.e.r.-procedure
  • multiple regressieanalyse
  • ophoogzand
  • pkb-kaart
  • regressielijn
  • richtinggevende uitspraak
  • heffing
  • standard error
  • t-statistiek
  • durbin watson
  • two-tailed significance
  • regressievergelijking
  • verklarende variabelen

  Cite this