De positie van de Inspecteur

Richard Peters (Photographer), Jacobus den Hollander (Photographer)

  Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

  Abstract

  In opdracht van de VHMF hebben studenten van de afdeling Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek verricht naar de gevolgen van de veranderprocessen binnen de Belastingdienst. Het doel van dit onderzoek was om meer zicht te krijgen op de interne gevolgen van de veranderprocessen die de Belastingdienst sinds het begin van de jaren 80 heeft doorgemaakt. Leidraad bij het onderzoek was Op gelijke voet. De geschiedenis van de Belastingdienst van Tom Pfeil. In dit standaadwerk beschrijft Pfeil hoe de Belastingdienst onder invloed van het toenemende aantal belastingplichtigen, de toenemende complexiteit van het takenpakket en de algemene maatschappelijke ontwikkelingen veranderde van een centraal aangestuurde, kleinschalige en semi-professionele organisatie in een decentraal aangestuurde, grootschalige en professionele organisatie. Deze transformatie kreeg haar beslag in twee grote veranderingsprocessen: de Grote Herstructurering van 1987-1992 en het project Strax. Beide reorganisaties, die tot de grootste horen die ooit in Nederland zijn uitgevoerd, hadden enorme gevolgen voor de Belastingdienst als geheel en de 30.000 mensen die erin werkten.

  Om meer zicht te krijgen op deze gevolgen heeft het onderzoek zich gericht op de wijze waarop de Belastingdienst zich in de afgelopen drie decennia heeft aangepast aan zijn omgeving en wat de gevolgen daarvan waren voor de werknemers zelf. In navolging van moderne organisatietheorieën is de Belastingdienst hierbij benaderd als een autopoietisch systeem dat zich aanpast aan zijn omgeving door autonoom nieuwe betekenissen te creëren. Gegeven de beperkte menskracht en tijd is besloten om te focussen op de verandering van de positie van de inspecteur in de afgelopen drie decennia. Uitgangspunt hierbij was het gegeven dat de inspecteur vanouds een centrale positie in de Belastingdienst inneemt zodat de veranderingen van zijn positie illustratief zijn voor de veranderingen van de Belastingdienst als geheel
  Original languageDutch
  PublisherVHMF
  Media of outputWeb
  Publication statusPublished - 8-Aug-2012

  Keywords

  • Learning Histories
  • Leergeschiedenis
  • Tax Administration
  • Belastingdienst

  Cite this