De positie van de pandhouder in het faillissementsrecht: een rechtseconomisch en rechtsvergelijkend onderzoek

Geert Daniël Hoekstra

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

Abstract

Het recht van pand is een zekerheidsrecht dat kan worden gevestigd op roerende zaken of vorderingen en wordt veelal bedongen in het kader van kredietverstrekking. Het pandrecht stelt de pandhouder in staat om zich, indien nodig, met voorrang op de met het pandrecht belaste roerende zaken of vorderingen te verhalen. Met name in het geval van faillissement biedt het pandrecht de pandhouder een bijzonder sterke verhaalsmogelijkheid; hij kan zijn recht uitoefenen alsof er geen faillissement was. Promovendus Daniël Hoekstra onderzocht of de wijze waarop de faillissementspositie van de pandhouder is geregeld – vanuit rechtseconomisch perspectief bezien – kan leiden tot ongewenste, inefficiënte resultaten. Voorts onderzocht hij of het mogelijk is een alternatieve, efficiënte regeling voor de faillissementspositie van de pandhouder te treffen. Bij het onderzoek werd gebruik gemaakt van het rechtseconomisch toetsingskader van de "creditors' bargain" theorie en van rechtsvergelijking met het recht van Duitsland en de Verenigde Staten.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • University of Groningen
Supervisors/Advisors
  • Couwenberg, Oscar, Supervisor
  • Verstijlen, Frank, Supervisor
Award date26-Apr-2007
Publisher
Print ISBNs9789054544906
Publication statusPublished - 2007

Keywords

  • Proefschriften (vorm)
  • 4 EU-landen
  • Europees recht, 86.50 staatsrecht: algemeen; Voorwaarden , U
  • , Europese Unie, Democratie, Rechtsstaat

Cite this