De psychosociale impact van de gaswinningsproblematiek op bewoners in 2023: Gronings Perspectief fase 4

Babet Kanis, Chantal D'Amore, Judith van der Molen, Sanne Berends, Maaike Rozema, Annette Scherpenzeel, Josephine Scheffelaar, Marjolein Boendermaker, Michel Dückers

Research output: Book/ReportReportAcademic

29 Downloads (Pure)

Abstract

Eén van de belangrijke lessen van Gronings Perspectief is dat de gaswinningsproblematiek (denk aan bevingen, schade, versterkingstrajecten en een diversiteit aan procedures en regelingen) een grote impact heeft op bewoners in Groningen. Net als in de voorgaande rapporten zien we ook nu weer effecten op allerlei aspecten van hun leven: hun huis en bezit, hun gezondheid, hun gevoel van veiligheid, hun directe leefomgeving. Dat heeft zijn weerslag op het vertrouwen in overheden en instanties en de hoop voor de toekomst. Aan de andere kant blijft de verbondenheid die Groningers voelen met mensen in hun dorp of buurt groot. Dit gevoel van verbondenheid is zelfs het sterkst bij mensen met meerdere keren schade en is in de afgelopen jaren onveranderd gebleven. De versterkingsoperatie heeft hier geen merkbaar effect op: ook tijdens de versterking van hun huis voelen bewoners zich nog evenveel verbonden met hun buurt of dorp en ervaren zij dezelfde sociale hulp en steun. Mensen met herhaalde schade ervaren wel iets vaker onderlinge conflicten, spanningen, en concurrentie
dan anderen. We laten in dit rapport ook enkele nieuwe ontwikkelingen zien. De eerste is de
zorgwekkende trend dat de gezondheid van de bewoners in de afgelopen jaren ongunstig ontwikkeld is. Dat is vooral het geval bij bewoners met meerdere keren schade. De tweede ontwikkeling is dat het gevoel van veiligheid in de loop van de tijd iets is verbeterd, evenals de inschatting van risico's. Deze trend geldt echter niet voor bewoners met herhaalde schade. Als derde ontwikkeling zien we een afnemend vertrouwen in verschillende instanties, overheden en politiek in alle groepen bewoners, met of zonder schade. Het dalende vertrouwen in de politiek is een trend die ook landelijk te zien is.
Original languageDutch
Place of PublicationGroningen
PublisherRijksuniversiteit Groningen
Number of pages139
Publication statusPublished - 3-Apr-2024

Cite this