De publiek- en privaatrechtelijke handhaving van het Europese privaatrecht: de nieuwe realiteit voor contracteren.

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

629 Downloads (Pure)

Abstract

In toenemende mate worden private verhoudingen op de terreinen die door het Europese privaatrecht worden beheerst aan het publieke toezicht onderworpen en de gedragsregels voor contractspartijen langs de bestuursrechtelijke weg gehandhaafd. Daarnaast wordt de rol van de alternatieve geschillenbeslechting steeds belangrijker. Deze ontwikkelingen brengen een nieuwe realiteit mee voor contracteren in de gereguleerde sectoren. Recent werd de internationale conferentie getiteld Public and Private Enforcement of European Private Law: Perspectives and Challenges (gehouden aan de Rijksuniversiteit Groningen) gewijd aan deze problematiek. In deze bijdrage voor de rubriek Impressies wordt stilgestaan bij enkele interessante bevindingen en leerzame suggesties die tijdens de conferentie naar voren zijn gekomen.
Original languageDutch
Pages (from-to)87-92
Number of pages6
JournalContracteren
Volume14
Issue number4
Publication statusPublished - 2014

Cite this