De samenwerking tussen verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen binnen de Wajong teams betreffende ASS

C. Engbers

Research output: Book/ReportReportProfessional

955 Downloads (Pure)

Abstract

Samenvatting In dit onderzoek is de samenwerking tussen verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen onderzocht binnen de Wajong teams betreffende ASS (Autisme Spectrum Stoornis). In deze Wajong teams van het UWV is sprake van interdisciplinaire samenwerking, vanwege drie disciplines; arbeidsdeskundige WERKbedrijf, arbeidsdeskundige SMZ en de verzekeringsarts van SMZ. De verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige SMZ werken allebei bij Sociaal Medische Zaken en beslissen of een cliënt recht heeft op een Wajong uitkering. De arbeidsdeskundige van het WERKbedrijf richt zich op re-integratie van cliënten. Interdisciplinaire samenwerking wordt in dit onderzoek gedefinieerd als: een effectief inter-persoonlijk proces dat ervoor zorgt dat doelen bereikt worden, die niet bereikt hadden kunnen worden wanneer individuele professionals alleen hadden gewerkt (Bruner, 1991). Voor dit onderzoek is het model van Interdisciplinaire Samenwerking (Bronstein, 2003) gebruikt om de samenwerking in kaart te brengen. Dit model bestaat uit vijf factoren; onderlinge afhankelijkheid, gezamenlijk gedragen doelen, nieuwe gecreëerde vakgerichte activiteiten, flexibiliteit en reflectie op processen. Tevens is de index van interdisciplinaire samenwerking gebruikt om de samenwerking te meten (Bronstein, 2002). De data in dit onderzoek zijn verzameld door een vragenlijst te laten invullen en een interview af te nemen bij dertien respondenten (4 arbeidsdeskundigen WERKbedrijf, 4 arbeidsdeskundigen SMZ en 5 verzekeringsartsen). De resultaten laten zien dat de samenwerking voor een groot deel afhangt van de fysieke nabijheid die de teams ervaren. Wanneer de professionals bij elkaar in één gebouw zitten blijkt, de samenwerking intensiever te zijn en als plezieriger te worden ervaren. De samenwerking binnen Sociaal Medische Zaken, waar de arbeidsdeskundige SMZ en de Verzekeringsarts intensief samenwerken, blijkt als plezieriger te worden ervaren dan de samenwerking tussen het WERKbedrijf en SMZ. Naar aanleiding van de resultaten zijn er een aantal aanbevelingen gedaan ten aanzien van de praktijk om de samenwerking te optimaliseren dan wel te verbeteren.   Abstract In this study the cooperation between insurance doctors and labor experts within the Wajong teams on Autism Spectrum Disorder was examined. In these Wajong teams interdisciplinary collaboration exist, because three disciplines are working together; labor expert WERKbedrijf, labor expert SMZ and the insurance doctor SMZ. The insurance doctor and the labor expert SMZ work together and decide if a client gets a payment. The labor expert from WERKbedrijf focuses on reintegration. Interdisciplinary collaboration in this study is defined as: an effective interpersonal process that facilitates the achievement of goals that cannot be reached when individual professionals worked on their own (Bruner, 1991). The model of Interdisciplinary Collaboration (Bronstein, 2003) was used to get insight in the collaboration between those disciplines. This model consist of five factors: interdependence, newly created professional activities, flexibility, reflection on process and collective ownership of goals. The index of Interdisciplinary Collaboration was used to measure the collaboration (Bronstein, 2002). The data in this study was collected through a questionnaire and an interview which was conducted at thirteen respondents (4 labor experts WERKbedrijf, 4 labor experts SMZ, 5 insurance doctors). The results show that the collaboration largely depends on the geographical proximity. When the professionals work together in one building, the cooperation is more intensive and the professionals experience it more enjoyable. For this reason, the cooperation within ‘Sociaal Medische Zaken’ is experienced more pleasurable than the cooperation between ‘Sociaal Medische Zaken’ and ‘het WERKbedrijf’. Following the results, a number of recommendations are shown to improve or optimize the collaboration.
Original languageDutch
Place of PublicationGroningen
Publishers.n.
Number of pages65
Publication statusPublished - 2012

Cite this