De studie van het middelnederlandsch tot in het midden der negentiende eeuw

Hendrik de Buck

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

107 Downloads (Pure)

Abstract

Over het onderwerp van dit proefschrift is nog weinig geschreven. Het meest geldt dit ongetwijfeld voor het tijdperk vóór de negentiende eeuw. De vermelding van enkele namen en uitgaven door von Raumer en Paul in hunne geschiedenissen van de Germanistische philologie en, iets uitvoeriger door De Vries en Van Helten is hunne door mij eenige malen aangehaalde redevoeringen over de geschiedenis der Nederlandsche taalkunde in het algemeen, is vrijwel de eenige literatuur over de beoefening van het Middelnederlandsch in dat tijdperk. ... Zie: Inleiding
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Award date18-Dec-1930
Place of PublicationGroningen
Publisher
Publication statusPublished - 1930

Cite this