De tragedie der werkwoordsvormen: een taalhistorische en taaldidactische studie

Isaac van der Velde

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

135 Downloads (Pure)

Abstract

Het zuiver schrijven der werkwoordsvormen vormt het hoofdprobleem van de spellingdidactiek der L.S. Vanaf het lIIe tot en met het VIe leerjaar is het, in toenemende mate, voorwerp van zorgelijke aandacht, zowel bij het schriftelijk als bij het mondeling taalonderwijs. In de "gewone" taalschriften voIgt dikwijls de ene werkwoordsoefening op de andere; de dicteeschriften bevatten overwegend werkwoordsoefeningen; in het overgrote gedeelte der mondelinge taallessen komt de schrijfwijze der werkwoordelijke vormen meer of minder uitvoerig aan de orde. Berekening, gebaseerd op de gangbare taalmethoden en op de als aanvullende oefenstof bedoelde speciale oefenboekjes leert, dat zeker in de drie hoogste leerjaren, per leerjaar tussen 100 en 150 uur aan de schrijfwijze der werkwoorden wordt besteed, d.w.z. gerekend over 40 of ruim 40 werkweken, minstens 2 a 3 uur per week van de normaliter 4 tot 5 a 6 beschikbare lesuren. ... Zie: Verantwoording
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Award date21-Apr-1956
Place of PublicationGroningen
Publisher
Publication statusPublished - 1956

Cite this