De voorfase van de procedure en differentiatie in procedurevormen in het straf(proces)recht.

Nico Kwakman

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

146 Downloads (Pure)

Abstract

Beschrijving van de voorgeschiedenis de (ontwerp)wet OM-afdoening. In dat verband wordt met name ingegaan op de ratio van het wetsvoorstel en de belangenafwegingen die daaraan ten grondlsag liggen. Voorts wordt het wetsvoorstel vergeleken met de voorstellen van het project Strafvordering 2001 ter zake, waarop het wetsvoorstel grotendeels is gebaseerd.
Original languageDutch
Number of pages16
JournalDe syllabus van het themavak Geschilbeslechting (RGM SR 01006), Groningen: CRBS, 2006
Publication statusPublished - 2006

Cite this