De voorspellende waarde van het initiële schooladvies, het toetsadvies en het definitieve schooladvies in het Nederlandse onderwijs

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

42 Downloads (Pure)

Abstract

Bij de plaatsing in het Nederlandse voortgezet onderwijs wordt gebruik gemaakt van twee componenten: een schooladvies en een advies gebaseerd op een eindtoets. De school geeft eerst een initieel schooladvies, vervolgens maakt de leerling een eindtoets. Het initiële schooladvies kan naar boven worden bijgesteld als het toetsadvies hoger uitvalt. Het definitieve schooladvies, dat leidend is bij de plaatsing in het voortgezet onderwijs, is daardoor altijd gelijk aan of hoger dan het initiële schooladvies. De huidige studie onderzoekt in welke mate het initiële schooladvies, in vergelijking met het definitieve schooladvies en het toetsadvies, de onderwijspositie van de leerling in de derde klas van het voortgezet onderwijs voorspelt. Hiervoor zijn drie recente cohorten met leerlinggegevens gebruikt. De voorspellende waarde is bestudeerd op populatieniveau en berekend voor de verschillende onderwijsniveaus. Voor alle onderwijsniveaus en cohorten geldt dat het initiële en definitieve schooladvies betere voorspellers zijn voor de onderwijspositie van de leerling in de derde klas dan het toetsadvies. Een mogelijke verklaring voor de hoge voorspellende waarde van het initiële en definitieve schooladvies is een zekere mate van pad-afhankelijkheid in het voortgezet onderwijs. Meer wetenschappelijk onderzoek naar de voorspellende waarde van andere eindtoetsen is een aanbeveling.
Original languageDutch
Pages (from-to)20-35
Number of pages16
JournalPedagogische Studiën
Volume99
Issue number1
Publication statusPublished - 2022

Cite this