De Wet kosten bestuurlijke voorprocedures geëvalueerd

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

405 Downloads (Pure)

Abstract

Bezwaar maken tegen een besluit van een bestuursorgaan kan kosten met zich meebrengen, zoals die van rechtsbijstand. De Algemene wet bestuursrecht, waarin regels betreffende de bezwaarschriftprocedure zijn te vinden, bevatte aanvankelijk geen regeling voor de vergoeding van die kosten. Met de inwerkingtreding van de Wet kosten bestuurlijke voorprocedures per 12 maart 2002 is dat veranderd. Een gegrond bezwaar geeft onder omstandigheden aanspraak op een kostenvergoeding. Bij de totstandkoming van de wet werd van verschillende kanten de vrees uitgesproken dat de mogelijkheid van een kostenvergoeding in de bezwaarschriftprocedure tot een groei van het aantal procedures, calculerend gedrag van bestuur en bezwaarmakers en tot meer kosten voor de overheid zou leiden. Nu, ruim drie jaar later, is de wet geëvalueerd en kan op basis daarvan een eerste balans worden opgemaakt. Waren de aarzelingen waarmee de invoering gepaard ging terecht, of overtrokken? De wet blijkt over het algemeen naar tevredenheid te functioneren, maar op punten is er ruimte voor verbeteringen.
Original languageDutch
Pages (from-to)425-433
Number of pages9
JournalGemeentestem
Volume7234
Publication statusPublished - 2007

Cite this