Decision enhancement and business process agility

Mercy Rebecca Amiyo

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

664 Downloads (Pure)

Abstract

Business Process Agility (BPA) is het vermogen om bedrijfsprocessen snel en correct aan te passen, als reactie op interne en externe veranderingen in de bedrijfsomgeving, ook als hiervoor geen vooraf gedefiniëerde richtlijnen voor zijn. Organisaties zijn steeds meer op zoek naar manieren om agile te worden in hun processen, en om te kunnen gaan met dynamische bedrijfsomgevingen. Deze verhoogde vraag naar BPA heeft geleid tot een verandering in Business Process Management (BPM) in de richting van technologieën die Continuous Business Process Improvement (CBPI) ondersteunen. CBPI is een kernaspect van BPM en maakt continue en directe verbeteringen van bedrijfsprocessen mogelijk. BPA wordt gezien als een proces dat een continue analyse van bedrijfsprocessen vereist om voor verbetering vatbare onderdelen te identificeren, verbeteringsalternatieven te onderzoeken en te besluiten welke Business Process Improvements (BPI) doorgevoerd moeten worden. Zodra een van de alternatieven geselecteerd is wordt dit gecommuniceerd naar de belanghebbenden die verantwoordelijk zijn voor de implementatie. In dit onderzoek wordt naar dit proces gerefereerd als het BPA Decision Process. Dit process bestaat uit kennisintensieve activiteiten en vraagt om diverse vaardigheden en expertises, gelet op het multidisciplinaire karakter van bedrijfsprocessen. Dit impliceert dat ieder BPA initiatief vraagt om inbreng en medewerking van verschillende belanghebbenden gedurende de lifecycle van een bedrijfsproces. Een groot aantal bijdragen, zoals BPM Suites, Service Oriented Architecture (SOA) enabled BPM Suites, Event Driven Architecture (EDA) enabled BPM Suites en Collaborative BPM (IBM Corporation, 2008; BizAgi Limited, 2008; Singh and Thompson, 2008; Christine, 2008; Dan et al., 2008; Kamoun, 2007; Hill et al., 2006; Kuhr and Hamilton, 2008; Ghilic-Micu et al., 2008) zijn ontwikkeld om BPA mogelijk te maken door ondersteuning te geven in verschillende fasen van de lifecycle en door points-of-agility gedurende het proces te monitoren en aan te passen aan behoeften. Desondanks is er een aantal uitdagingen voor de belanghebbenden in BPA decision processes.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
  • Nabukenya, J., Supervisor, External person
  • Sol, H, Supervisor
Award date25-Oct-2012
Place of PublicationGroningen
Publisher
Print ISBNs9789036756808
Electronic ISBNs9789036756792
Publication statusPublished - 2012

Keywords

  • Proefschriften (vorm)
  • Bedrijfsethiek
  • filosofie en theorie van de bedrijfs- en organisatiekunde

Cite this