Dental erosion: the role of acidic beverages, saliva and toothpastes in the development and reduction of dental erosion

Derk Hendrik Jan Jager

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

1530 Downloads (Pure)

Abstract

Tanderosie, het oplossen van glazuur en dentine onder invloed van zuren die niet door bacteriën zijn geproduceerd, lijkt een grote rol te spelen in het ontstaan van gebitsslijtage op jonge leeftijd. Het is nog niet volledig bekend hoe tanderosie ontstaat. Daarom was het doel van dit promotieonderzoek het verkrijgen van inzicht in de rol van (fris)dranken, speeksel en tandpasta’s op het ontstaan van tanderosie. Verschillende laboratoriumstudies en in vivo onderzoeken met vrijwilligers zijn uitgevoerd om dit te bestuderen. Uit de studies waarbij de rol van de frisdranken werd onderzocht, kwam naar voren dat vooral de pH en de verzadigingsgraad van de frisdrank een belangrijke rol spelen in de mate van schadelijkheid van een bepaalde frisdrank. Vervolgens is de rol die speeksel speelt in het ontstaan van tanderosie onderzocht. Dat niet iedereen even vatbaar is voor tanderosie kan mede verklaard worden door verschillen in de speekselsamenstelling tussen personen. Tenslotte werd onderzocht of toevoeging van melkeiwitten of tinfluoride aan tandpasta’s de bescherming van een tandpasta tegen tanderosie verhogen. Uit deze studies kwam naar voren dat tinfluoride en mogelijk ook melkeiwitten de vatbaarheid van een individu voor tanderosie kunnen verminderen. Concluderend kan worden gezegd worden zowel factoren aan de aanvalskant (frisdranken) als factoren die bescherming zouden kunnen bieden (speeksel, tandpasta’s) mede bepalen in welke mate tanderosie optreedt.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
 • Cune, Marco, Supervisor
 • Huysmans, Marie, Supervisor
 • Ramires dos Santos Vieira, Ana, Supervisor
 • Vissink, Arjan, Supervisor
Award date27-Jun-2012
Place of PublicationGroningen
Publisher
Print ISBNs9789036755467
Electronic ISBNs9789036756174
Publication statusPublished - 2012

Keywords

 • Proefschriften (vorm)
 • Pellikel
 • Dranken
 • Tandbeen
 • Tandglazuur
 • Erosie (geneeskunde)
 • Tandpasta
 • Speeksel
 • Zuren
 • Zuurgraad
 • tandheelkunde

Cite this