Deprescribing van protonpompremmers: belemmerende en bevorderende factoren

Translated title of the contribution: Deprescribing of Protonpumpinhibitors; barriers and facilitators

Catharina Schuiling-Veninga, Charlotte Boddeke, Gerjanne Kamps, Mathijs Pals, Edgard Weening, Katja Taxis

Research output: Contribution to conferenceAbstractProfessional

Abstract

Achtergrond
Het afbouwen en stoppen van geneesmiddelen, deprescriben, kan belangrijke gezondheidswinst voor de patiënt opleveren. Uit eerder onderzoek is gebleken dat ruim 30% van de chronische gebruikers van protonpompremmers (PPI) mogelijk in aanmerking komt voor het stoppen van de PPI.
Doel
In kaart brengen van belemmerende en bevorderende factoren bij het afbouwen en stoppen van medicijnen waaronder PPIs.
Methode
In deze kwalitatieve studie zijn 29 patiënten, 7 huisartsen en 5 apothekers aan de hand van een gestructureerde topiclijst geïnterviewd. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen is bij de selectie van patiënten rekening gehouden met leeftijd, geslacht, geneesmiddelgebruik en ziektebeelden. De interviews zijn, na schriftelijke toestemming, bij de patiënt thuis of in de apotheek afgenomen. Interviews met huisartsen en apothekers zijn in de huisartspraktijk of apotheek afgenomen.
Resultaten
Angst voor terugkeer van klachten, slechte ervaringen, lage prioriteit, slechte communicatie met de huisarts zijn belemmerende factoren die door patiënten worden genoemd. Een goede begeleiding en de wens tot verminderen van geneesmiddelgebruik zijn factoren die een positieve bijdrage kunnen leveren. Ook blijken patiënten veel waarde te hechten aan het oordeel van de huisarts. Voor zowel huisartsen als apothekers blijken tijd en geld belemmerende factoren te zijn. Verder geven artsen aan een duidelijk richtlijn te missen. Apothekers daarentegen missen vaak informatie om te kunnen beoordelen of een PPI gestopt kan worden.
Conclusie
Binnen de huidige setting, waarbij tijd, geld en informatie beperkende factoren zijn, lijkt het van groot belang om projecten rondom deprescribing van medicijnen stap voor stap te implementeren. Voor patiënten is een goede begeleiding daarbij essentieel.
Translated title of the contributionDeprescribing of Protonpumpinhibitors; barriers and facilitators
Original languageDutch
Publication statusPublished - 21-May-2019
EventPrisma symposium - Amersfoort, Netherlands
Duration: 21-May-201921-May-2019

Conference

ConferencePrisma symposium
Country/TerritoryNetherlands
CityAmersfoort
Period21/05/201921/05/2019

Cite this