Depressive symptoms in patients with schizophrenia: count symptoms that count

Irene Mathilde Lako

  Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

  546 Downloads (Pure)

  Abstract

  Mensen met schizofrenie hebben vaak te kampen met depressieve symptomen, die consequenties kunnen hebben voor het beloop van de ziekte. Antidepressiva worden veelvuldig voorgeschreven, terwijl de effectiviteit van antidepressiva bij schizofrenie niet is bewezen. Dit kan te maken met overdiagnostiek van depressieve symptomen, aangezien er veel overeenkomst is met symptomen die horen bij schizofrenie. Gevalideerde meetinstrumenten zijn nodig om misclassificatie te voorkomen. Uit systematisch literatuuronderzoek bleek dat in deze doelgroep de Calgary Depression Scale for Schizophrenia (CDSS) het meest betrouwbare meetinstrument is. Dit proefschrift adviseert psychiaters om voortaan de CDSS te gebruiken om depressieve symptomen te herkennen en monitoren bij mensen met schizofrenie. Depressieve symptomen kunnen ook een bijwerking zijn van antipsychotica. Dit proefschrift heeft aangetoond dat met name de patiënten die meer dan één antipsychoticum tegelijk gebruiken hun depressieve symptomen vaak toeschrijven aan de antipsychotica. De mate waarin depressieve symptomen als bijwerking werden gerapporteerd leek echter niet gerelateerd te zijn aan bepaalde (doseringen van) antipsychotica, vertaald naar de dopamine D2 receptor bezettingsgraad in de hersenen. Hoewel op basis van dit onderzoek geen aanbeveling kan worden gedaan voor een preferent type antipsychoticum of dosering, is extra voorzichtigheid geboden bij het voorschrijven van meerdere antipsychotica tegelijk. Tot slot beschrijft dit proefschrift hoe patiënten gewenste en ongewenste effecten van antipsychotica gemakkelijk kunnen rapporteren met de verkorte Subjects’ Response to Antipsychotics (SRA 34) vragenlijst. De SRA 34 kan helpen om effecten van antipsychotica bespreekbaar te maken en daarmee de kwaliteit van zorg te verbeteren.
  Original languageEnglish
  QualificationDoctor of Philosophy
  Supervisors/Advisors
  • Bruggeman, Richard, Supervisor
  • Slooff, Cornelis, Supervisor
  • Taxis, Katja, Supervisor
  • Wiersma, Durk, Supervisor
  Award date22-Mar-2013
  Place of PublicationGroningen
  Publisher
  Print ISBNs9789036760256
  Electronic ISBNs9789036760799
  Publication statusPublished - 2013

  Keywords

  • Proefschriften (vorm)
  • Receptoren
  • Geldigheid
  • Vragenlijsten
  • Schaalmethoden
  • Symptomen
  • Antidepressiva
  • Schizofrenie
  • Depressies (psychiatrie)
  • psychiatrie, psychopathologie

  Cite this