Dubbelrol OM bij bestrijden voetbalvandalisme: Over doorkruising van publiekrecht

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Bij voetbalvandalisme gaat het in de meeste gevallen om weinig anders dan strafbare feiten. Logischerwijs speelde het strafrecht daarom altijd de belangrijkste rol in de bestrijding ervan. Aan het einde van de vorige eeuw brak echter het inzicht door dat het strafrecht onvoldoende was geëquipeerd om het hooliganisme doelmatig, snel en daadkrachtig te kunnen aanpakken. Sinds die tijd verstrekt het OM daarom strafvorderlijke gegevens over voetbalgerelateerde strafbare feiten aan de KNVB. Die legt vervolgens - vaak bovenop de strafsanctie - een privaatrechtelijke boete en een stadionverbod van lange duur op. Is deze praktijk rechts toelaatbaar? Kan het OM via het strafrecht niet eenzelfde resultaat bereiken nu de slagkracht hiervan enorm is toegenomen? Wordt hiermee niet de publiekrechtelijke weg op onaanvaardbare wijze doorkruist? En vindt er geen onaanvaardbare cumulatie van straf- en privaatrechtelijke sancties plaats, nu het OM of de strafrechter eveneens straf oplegt?
Original languageDutch
Pages (from-to)244-255
Number of pages12
JournalJurisprudentie Bestuursrecht Plus
Volume2014
Issue number4
Publication statusPublished - 4-Dec-2014

Cite this