Early motor repertoire of infants at risk

Nathalie Karin Susan de Vries

  Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

  Abstract

  Spontane bewegingen van baby’s, vanaf de geboorte tot aan de leeftijd van 4-5 maanden, zeggen iets over de hersenfunctie van dat moment en zijn een indicatie voor de neurologische ontwikkeling. Nathalie de Vries stelt vast dat bij te vroeg geboren kinderen met tenminste één normale spontane bewegingsscore in de eerste 2 levensweken, de kans op een normale neurologische uitkomst hoog was. De Vries beoordeelde de kwaliteit van spontane bewegingen in verschillende groepen pasgeborenen. Ze vond dat zowel gezonde, op tijd geboren kinderen, als te vroeg geboren kinderen in de eerste levensdagen vaak abnormale spontane bewegingsscores hebben. Bij gezonde, op tijd geboren kinderen normaliseert dat vanaf de vijfde dag na de geboorte. Als te vroeg geboren kinderen tenminste één normale spontane bewegingsscore hebben in de eerste twee levensweken, is de kans op een normale neurologische uitkomst hoog. Ook vond De Vries spontane bewegingen met chaotische kenmerken in de eerste levensdagen bij verschillende groepen pasgeborenen. Zij concludeert dat deze waarschijnlijk het gevolg zijn van tijdelijk niet optimaal functioneren van de hersenen en niet een uiting van hersenschade. In een groep van te vroeg geboren kinderen met een extreem laag geboortegewicht vond ze verkrampte en stijve bewegingen met gestrekte benen op de leeftijd waarop de baby’s voldragen zouden zijn geweest. Deze afwijkende bewegingen bleken niet samen te hangen met het ontwikkelen van bewegingsstoornissen die hun oorsprong in de hersenen hebben (cerebrale parese). Kinderen die tijdens de zwangerschap aan antidepressiva (SSRI’s) zijn blootgesteld hadden vaker abnormale bewegingen gedurende de eerste levensdagen. Op de leeftijd van 3 maanden hadden ze vaker monotone bewegingen. De Vries kon deze effecten niet relateren aan angst- of depressieklachten van de moeder.
  Original languageEnglish
  QualificationDoctor of Philosophy
  Awarding Institution
  • University of Groningen
  Supervisors/Advisors
  • Bos, Arie, Supervisor
  Award date26-Jun-2013
  Place of PublicationGroningen
  Publisher
  Print ISBNs9789036761291
  Publication statusPublished - 2013

  Keywords

  • Proefschriften (vorm)
  • Spontane $bewegingen
  • Prematuren
  • Antidepressiva
  • Pasgeborenen
  • Geboorte
  • Motorische $ontwikkeling
  • Motorische stoornissen
  • kindergeneeskunde

  Cite this