Ecologische voetafdruk - Betekenis en bruikbaarheid

A.P. Postma

Research output: Working paperAcademic

4462 Downloads (Pure)

Abstract

In een poging om de invloed van het menselijk handelen op de aarde tot uitdrukking te brengen, introduceerden Mathis Wackernagel en William Rees in hun boek ‘Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth’ (1996) een nieuwe indicator voor duurzame groei: de ecologische voetafdruk. De ecologische voetafdruk berekent het beslag dat de consumptie van een bepaald persoon of een bepaald land legt op de beschikbare ruimte op onze planeet. De voetafdruk is in recente jaren in verschillende onderzoeken toegepast en wordt bovendien als beleidsinstrument ingezet. Dit onderzoek heeft tot doel de betekenis en de bruikbaarheid van de ecologische voetafdruk op verschillende terreinen in kaart te brengen.
Original languageDutch
Number of pages62
Publication statusPublished - 2000

Cite this