Economische gevolgen van de PKB Waddenzee in de Kop van Noord-Holland. Een beoordeling van het ECORYS-NEI rapport, 2003.

Research output: Working paperAcademic

113 Downloads (Pure)

Abstract

In deze notitie van de Rijksuniversiteit Groningen is het fundament van de conclusies van het ECORYS-NEI rapport “Sociaal-economisch perspectief voor Waddenzeegemeenten in Kop van Noord-Holland - Den Helder, Texel, Wieringen, Anna Palowna” beoordeeld. De Waddenvereniging heeft de Rijksuniversiteit Groningen hierom gevraagd. Het nauwkeurig lezen van het rapport is door de RUG als belangrijkste onderzoeksinstrument gebruikt; nauwkeurig lezen tegen de achtergrond van bestaande algemene en wetenschappelijke kennis over enerzijds de Nederlandse economie en anderzijds economische evaluatie methoden. De belangrijkste conclusie van het ECORYS-NEI rapport, namelijk dat er door de beperkingen van PKB 1993 en de PKB 2001 in het jaar 2015 binnen de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland een totaal van 4234 arbeidsplaatsen minder zullen zijn dan in de situatie zonder PKB’s, blijkt vrijwel zonder fundament. Slechts voor 111 arbeidsplaatsen is sprake van een verantwoorde, zij het maximale, schatting. Het gaat hierbij dan om drie projecten c.q. sectoren: windmolens aan het wad, visserij en recreatie. Verreweg het best geslaagde deel van het rapport is het zes pagina’s tellende Hoofdstuk 5. Dit hoofdstuk identificeert specifieke kansrijke economische ontwikkelingen in de Kop van Noord-Holland in het licht van enerzijds de ontwikkelingen rond de Waddenzee, en anderzijds de duurzame ambities van de regio. De lijst met kansen en mogelijkheden kan een goede inspiratiebron zijn voor verschillende partijen die op zoek zijn naar vruchtbare of niet strijdige combinaties van ecologie en economie.
Original languageDutch
Publishers.n.
Number of pages17
Publication statusPublished - 2003

Cite this