Een ban om te mijden: Bouwstenen voor een bijbels-theologische verkenning

W.K. Van der Molen

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

1457 Downloads (Pure)

Abstract

Het eerste deel van dit proefschrift vraagt naar de rol van de ban in de finale gestalte van Jozua 7. Het concept van de \'corporate personality/responsibility\', is weliswaar van grote invloed geweest op de exegese van Joz. 7, maar moet van de hand worden gewezen als oplossing voor de problematiek van het hoofdstuk. Ook de veronderstelde besmettelijke eigenschappen van de ban bieden geen oplossing. Na een beknopt overzicht van het onderzoek naar de oudtestamentische ban tot nu toe, worden in het tweede deel vervolgens alle banteksten in het Oude Testament besproken. Daarbij wordt aandacht besteed aan de context van de referenties. Zo wordt de groei van het concept ban door de oudtestamentische teksten heen in kaart gebracht, aan de hand van de canonieke volgorde. Bij de analyse worden op grond van contextuele en functionele overeenkomsten tien verschillende categorieën herkend. Daaruit blijkt dat de ban niet alleen een cruciale rol speelt binnen het hoofdstuk Joz. 7, maar dat dit hoofdstuk zelf van grote invloed is op de groei van (de betekenis van) het concept ban en de wijze waarop het functioneert binnen de oudtestamentische teksten. Binnen de rest van het boek Jozua is Joz. 7 bepalend voor de nadruk op de rol van de ban bij de verovering. Ná het boek Jozua versplintert het beeld van de ban weliswaar, maar de indruk die Joz. 7 maakt laat zijn sporen na in vrijwel alle referenties.
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • University of Groningen
Supervisors/Advisors
  • Noort, Edward, Supervisor
Award date19-Jun-2008
Place of PublicationGroningen
Publisher
Publication statusPublished - 2008

Cite this