Een cadeaubon met een goed doel: een onderzoek naar het gebruik van de cadeaubon van de Wereldwinkel

Kristel Ravenhorst

Research output: Working paperAcademic

429 Downloads (Pure)

Abstract

De Landelijke Vereniging van Wereldwinkels is een organisatie die zich inzet voor producenten in Azië, Afrika en Latijns Amerika. De Wereldwinkels maken gebruik van de cadeaubon als marketinginstrument. De cadeaubonnen worden echter te weinig door de consumenten ingeleverd ten opzichte van het aantal verkochte cadeaubonnen en vertegenwoordigen een uitstaande schuld van €780.000. Zowel de uitstaande schuld als het relatief lage percentage van de cadeaubonnen dat wordt ingeleverd werd door de Landelijke Vereniging als een probleem ervaren. In dit rapport is onderzocht wat zijn de belangrijkste oorzaken van het (te) weinig inleveren van de cadeaubonnen van de Wereldwinkel zijn en wat moet er worden ondernomen om ervoor te zorgen dat de cadeaubonnen voortaan wel worden ingeleverd. In het rapport van Frank Dijkstra, Balans in de bestuurlijke informatievoorziening, is o.a. aandacht besteed aan het probleem van de uitstaande schuld. Om te achterhalen waarom er, relatief gezien, weinig cadeaubonnen worden ingeleverd, is een schriftelijke enquête gehouden onder de klanten van de Wereldwinkels. Hierin zijn vragen gesteld over de Wereldwinkels en hun producten, de cadeaubon van de Wereldwinkel en het kopen en ontvangen van de cadeaubon. Er zijn in totaal 1350 enquêtes verstuurd naar 13 Wereldwinkels, hiervan zijn 398 enquêtes ingevuld, wat een respons inhoudt van 30%. Uit de resultaten van de enquête bleek dat de meeste klanten de Wereldwinkels leuk en gezellig vinden en de producten aantrekkelijk en origineel. Over de prijzen van de producten waren de meningen verdeeld. De meesten klanten vinden dat er leuke verpakkingen voor de cadeaubon van de Wereldwinkel verkrijgbaar zijn en dat de cadeaubon in voldoende verschillende waarden verkrijgbaar is. Verder bleek dat de klanten de cadeaubon van Wereldwinkels nieuwe stijl aantrekkelijker vinden dan de cadeaubon van Wereldwinkels oude stijl. Van de klanten heeft 29% wel eens een cadeaubon ontvangen en dan vooral van vrienden en collega’s voor de verjaardag of voor Kerst. Af en toe verkopen wereldwinkels cadeaubonnen in grotere hoeveelheden aan bedrijven of instellingen. Een paar respondenten hadden de cadeaubon via hun werk gekregen. Van de klanten kocht 22% wel eens een cadeaubon van de Wereldwinkel. Hiervan kwam 65% op het idee om een cadeaubon te kopen, omdat ze vaak in een Wereldwinkel komen. De meeste cadeaubonnen worden dan ook door de vaste klanten gekocht. De reden waarom men een cadeaubon kocht, was omdat men de cadeaus in de Wereldwinkel leuk vindt en omdat de Wereldwinkel een goed doel steunt. Verder blijkt dat bij kopen van een cadeabon het imago van de Wereldwinkels, het productassortiment, de verpakkingen en het uiterlijk van de cadeaubon van invloed zijn op het kopen. Van de respondenten zou 91% de cadeaubon inleveren als ze deze zouden krijgen. Slechts 0,8% zou de cadeaubon weggooien. De voornaamste reden om de cadeaubon niet in te leveren, zou volgens de respondenten – dus ook volgens de respondenten die de bon wel hebben ingeleverd - zijn dat er geen Wereldwinkel in de buurt is. Andere redenen die werden genoemd, zijn dat de Wereldwinkel geen aantrekkelijk producten heeft en dat de klanten zouden vergeten de cadeaubon in te leveren. Van de klanten die daadwerkelijk een cadeaubon ontvingen gaf 88% aan de cadeaubon te hebben ingeleverd en 0,9% de cadeaubon te hebben weggegooid. De overige klanten hebben de cadeaubon bewaard of aan iemand anders gegeven. Bovenstaande resultaten - 91% van de respondenten zou de cadeaubon inleveren en bijna 90% heeft de cadeaubon ingeleverd – lijken in tegenspraak met gegevens van de Vereniging dat gemiddeld 63% van de bonnen worden ingeleverd. Het verschil kan verklaard worden, doordat ontvangers van cadeaubonnen die negatief over de Wereldwinkels en hun producten denken, nooit in wereldwinkels komen en de cadeaubon niet zouden inleveren. Het is ook mogelijk dat een deel van de ontvangers die de bon niet inleveren, de cadeaubon via hun werk hebben ontvangen.
Original languageDutch
Number of pages109
Publication statusPublished - 2004

Cite this