EEN MILIEUVERGUNNING JURIDISCH BEKEKEN

Annerose Muus, Matthijs Oosterhuis

Research output: Book/ReportReportProfessional

1435 Downloads (Pure)

Abstract

Begeleider: mr. K.J. de Graaf Voorwoord Milieuvergunningen stellen regels en voorwaarden vast, waaraan bedrijven moeten voldoen om de effecten van hun activiteiten op het milieu te minimaliseren. In de procedure naar het verlenen van een vergunning is voorzien in recht op inspraak. Burgers en milieuorganisaties maken van dit recht gebruik om hun bezwaren te uiten tegen (vermeende) overlast of milieuvervuiling door het bedrijf en om verdergaande voorwaarden voor te stellen. Daarmee is de procedure naar een milieuvergunning een belangrijk moment van onderhandeling tussen bedrijf, overheid en omgeving. Inzicht in de procedure van verlening van milieuvergunningen en de kaders waarin regels en voorwaarden worden gesteld is voor elk van deze drie partijen van belang. In 2002 heeft de Chemiewinkel van de RU Groningen een checklist uitgebracht voor het toetsen van vergunningen aan wettelijke eisen (Abma, 2001). Deze checklist was vooral bedoeld om burgers en milieuorganisaties de helpende hand te bieden bij de inspraak. Inmiddels zijn we acht jaar verder. Wetten, voorwaarden en procedures hebben de nodige verandering ondergaan. Milieuorganisaties, waaronder het Actiecomité Last in Zuid (Hengelo) verzochten ons om het genoemde rapport aan de actualiteit aan te passen. Annerose Muus en Matthijs Oosterhuis, twee studenten in de faculteit Rechtsgeleerdheid, hebben veel meer gedaan dan de checklist nalopen. Zij hebben een uitvoerige en leesbare beschrijving gemaakt van het wie, wat, waarom en hoe van milieu-vergunningen in een juridisch kader. Ze bespreken recente veranderingen (zoals het Activiteitenbesluit 2008) en toekomstige ontwikkelingen (zoals de Omgevingsvergunning 2010). Ik hoop dat dit rapport de vraagstellers kan helpen bij de inspraak en de onderhandelingen. In bredere zin denk ik dat dit rapport voor alle bij de vergunningverlening betrokken partijen een zinvolle juridische zienswijze geeft. Ik dank Annerose, Matthijs en hun begeleider Mr. Kars de Graaf voor hun inspanningen. Karin Ree Bèta wetenschapswinkel RU Groningen
Original languageDutch
Place of PublicationGroningen
Publishers.n.
Number of pages46
ISBN (Electronic)9789036742924
ISBN (Print)9789036742917
Publication statusPublished - 2010

Cite this