Een rookvrije omgeving in het belang van het kind

Timor Faber, Leonieke J. Breunis, Jasper V. Been, Brigit Toebes*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

128 Downloads (Pure)

Abstract

Achtergrond: het percentage rokers onder medewerkers van de verslavingszorg is hoger dan onder de Nederlandse bevolking. Voor een succesvolle behandeling van een tabaksverslaving is het van groot belang dat de behandelaar niet rookt. Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) streeft ernaar rookvrij te zijn, en daarom richt dit onderzoek zich op het in kaart brengen van barrières die rokende medewerkers ervaren bij het stoppen met roken.
Methode: in totaal hebben 39 medewerkers van VNN een vragenlijst ingevuld. Antwoorden van rokende en niet-rokende respondenten zijn met elkaar vergeleken, en verschillen tussen de antwoorden zijn getoetst met een Fisher’s exact test.
Resultaten: van de respondenten geeft 41 % aan te roken, van wie ruim 56 % dagelijks. Rokende respondenten lijken de barrières om te stoppen met roken voornamelijk bij zichzelf (dus in de interne context) te zoeken en minder in de omgeving (de externe context).
Conclusie: de resultaten van dit onderzoek laten zien dat rokende respondenten door hun verslaving een beperktere blik hebben op de potentiële barrières om te stoppen met roken. Het is dus belangrijk om rokende medewerkers bewust te maken van het feit dat ze door het eigen rookgedrag bij anderen de behoefte aan roken versterken of anderen kunnen aanzetten om te gaan roken.
Original languageDutch
Pages (from-to)50-54
Number of pages5
JournalTSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Volume98
Issue number1
Early online date29-Jan-2020
DOIs
Publication statusPublished - 2020

Cite this