Een toekomst door ambachtelijke sociologie: De KNAW Verkenning Sociologie en het eindrapport Samenleven en samenwerken

Werner Raub

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

125 Downloads (Pure)

Abstract

Deze reactie op de resultaten van de KNAW Verkenning Sociologie begint met enkele opmerkingen over het perspectief op de Nederlandse sociologie, dat uit het eindrapport van de Verkenningscommissie naar voren komt. Vervolgens komt het onderzoeksprogramma van de Verkenningscommissie aan de orde: hoe kan het programma inhoudelijk vorm krijgen en hoe kan het worden uitgevoerd? Bij het antwoord op deze vraag wordt aansluiting gezocht bij de sterke punten van de Nederlandse sociologie, zoals de Verkenningscommissie deze schetst. Hoe verder wanneer we op deze sterke punten kapitaliseren? Vooraf past een relativerende opmerking. In de inleiding van het rapport van de KNAW Verkenning lezen we dat de commissie gevraagd werd ‘tien jaar vooruit te kijken’ (p. 2) met betrekking tot de gewenste positie van de sociologie. Tien jaar vooruitkijken op de ontwikkeling van het vak: dat is moeilijk, zeker omdat deze ontwikkeling afhankelijk zal zijn van wetenschappelijke vooruitgang en dus van de groei van kennis. En nieuwe kennis is per definitie onvoorspelbaar. Je zou kunnen zeggen: hoe meer nieuwe kennis we in de sociologie in de komende tien jaar zullen produceren, hoe minder zal uitkomen van datgene wat de Verkenningscommissie poneert en van datgene wat we in reactie op de Verkenningscommissie zoal gaan beweren. Het zal duidelijk zijn wat ik bedoel: bij discussies over wetenschappelijke vooruitgang in de komende tien jaar liggen de gevaren van de waan van de dag op de loer. Anders geformuleerd: ‘vooruitgang van en in de sociologie’, ‘groei van sociologische kennis’ (in de treffende formulering van mijn Utrechtse collega Henk Flap: ‘sociologie in actie’) – dat lijkt mij belangrijker dan het spreken en schrijven daarover.
Original languageDutch
Pages (from-to)201
Number of pages1
JournalMens & Maatschappij
Volume81
Issue number3
Publication statusPublished - 2006

Cite this